Veel geld besparen op je brommerverzekering met deze tips

Veel geld besparen op je brommerverzekering met deze tips

Geplaatst op

Eén van de eerste zaken waar je aandacht aan moet besteden wanneer je een brommer hebt gekocht is het afsluiten van een brommerverzekering. Het spreekt voor zich dat er bijzonder veel jongeren zijn die er op een bepaald ogenblik voor kiezen om een brommer aan te schaffen. In het bijzonder voor hen geldt dat de premie die ze moeten betalen voor de brommerverzekering een behoorlijke door in het oog kan zijn. Dat kunnen we ook best begrijpen. Net omwille van deze reden hebben we ervoor gekozen om op deze pagina een aantal zeer interessante tips op een rijtje te zetten die je meteen kunnen helpen om de premie van je brommerverzekering te drukken.

1.) Voer een vergelijking uit voor je brommerverzekering

De brommerverzekering is een verzekering die bestaat in verschillende vormen. De meest eenvoudige verzekering die je voor je brommer kan afsluiten is de zogenaamde WA-verzekering. Voor deze verzekering geldt dat je brommer uitsluitend is verzekerd voor schade die ze aanbrengt aan derden. Voorwaarde hiervoor is uiteraard dat jij de partij moet zijn die in fout is. Wanneer je betrokken bent geraakt bij een ongeval waarvan de schuld bij een derde is gelegen spreekt het immers voor zich dat het zijn of haar verzekering is die tussenkomst zal moeten verlenen. Ben jij toch in fout? Dan zorgt de WA-verzekering ervoor dat de schade perfect kan worden vergoed.

Er zijn natuurlijk nog twee andere soorten brommerverzekeringen. De tweede mogelijkheid is de zogenaamde WA+ beperkt cascoverzekering. Dit is een type brommerverzekering waarbij er sprake is van verschillende soorten dekkingen waarbij er diverse vormen van eigen schade worden verzekerd. Het betreft hier in eerste instantie de schade die wordt veroorzaakt als gevolg van een diefstal. Bovendien is ook brandschade of schade als gevolg van een explosie verzekerd. Dergelijke extra dekkingen zorgen ervoor dat er een behoorlijke extra zekerheid kan worden gecreëerd zonder dat er daarvoor rekening moet worden gehouden met een zeer hoge verzekeringspremie.

Finaal is er natuurlijk ook nog de meest complete brommerverzekering, namelijk de zogenaamde allrisk. Voor deze verzekering geldt dat ze een dekking biedt tegen werkelijk elke vorm van schade die aan je brommer kan ontstaan. Niet alleen kan je rekenen op de aanwezigheid van alle dekkingen uit de hierboven aangehaalde verzekeringen, daarnaast is ook de zelf veroorzaakte schade verzekerd. Je moet er wel rekening mee houden dat de allrisk brommerverzekering erom bekend staat een vrij dure verzekering te zijn. Maak dus altijd de afweging of deze verzekering voor jou interessant is.

2.) Let op met het afsluiten van extra dekkingen voor je brommerverzekering

Standaard maken we een onderscheid tussen drie verschillende soorten brommerverzekeringen. Deze drie verschillende mogelijkheden hebben we hierboven alvast even uitvoerig besproken. Dit is echter nog niet alles. Daarnaast zal je tijdens je zoektocht naar de beste brommerverzekering immers kunnen vaststellen dat er ook nog heel wat mogelijke extra dekkingen bestaan. Voor deze extra dekkingen geldt dat je ze eenvoudig toe kan voegen aan je polis, maar uiteraard spreekt het voor zich dat daar doorgaans extra kosten tegenover staan. In het merendeel van de gevallen is het afsluiten van dergelijke extra dekkingen dan ook niet interessant, maar er zijn wel degelijk uitzonderingen.

Ben jij iemand die elke dag opnieuw gebruik gaat maken van zijn of haar brommer? Is het voor jou dan ook voornamelijk van belang dat je zo optimaal mogelijk bent verzekerd? Dan spreekt het voor zich dat bepaalde extra dekkingen afsluiten zeker de moeite waard kan zijn. Dat geldt overigens ook voor het geval waarin je vaak mensen meeneemt vanachter op de brommer. Ook in dat geval is het afsluiten van een aanvullende verzekering mogelijks het overwegen waard te noemen.

3.) Kan je eventueel aanspraak maken op een bundelkorting?

Besparen op het afsluiten van een brommerverzekering is in bepaalde gevallen ook mogelijk door aanspraak te maken op een zogenaamde bundelkorting. Het spreekt voor zich dat de verzekering die je voor je brommer gaat afsluiten meer dan waarschijnlijk niet de enige verzekering is waarover je beschikt. Heb je ervoor gekozen om alle andere verzekeringen af te sluiten bij één en dezelfde verzekeraar? Dan is de kans groot dat deze allemaal samen in een bepaald pakket zitten. Indien je jouw brommerverzekering daar nog aan kan toevoegen kan dat leiden tot een extra lage premie.

Natuurlijk is het altijd interessant om een vergelijking uit te voeren tussen (andere) verzekeraars vooral een verzekering voor je brommer af te sluiten. Dit neemt evenwel niet weg dat je er ook altijd goed aan doet om even de mogelijkheden te onderzoeken die je vaste verzekeraar je aan kan bieden. Kan je immers de verzekering voor je brommer op laten nemen in hetzelfde pakket als je andere verzekeringen? Dan zal je al snel tot de conclusie komen dat je ook op deze manier een significante besparing kan realiseren voor jouw gloednieuwe brommer verzekeren.

4.) Welke impact heeft het eigen risico op je brommerverzekering?

De vierde bespaartip die niet onbelangrijk is om rekening mee te houden heeft betrekking tot het eigen risico waarmee je kan worden geconfronteerd. Voor het eigen risico geldt dat veel mensen er een haat-liefdeverhouding mee hebben. In eerste instantie wordt dit vooral aanzien als iets wat eigenlijk helemaal niet interessant is voor de verzekeringnemer. Op het ogenblik dat je met je brommer een bepaald schadegeval heeft veroorzaakt zal je namelijk kunnen vaststellen dat je eerst een significant gedeelte van de kostprijs van de schade zelf zal moeten betalen. Pas wanneer je dit eigen risico hebt betaald kan je dan vervolgens rekenen op tussenkomst van de verzekeraar.

Is er sprake van een bepaald eigen risico voor jouw brommerverzekering? In dat geval is het mogelijk om te proberen om dat eigen risico in je voordeel uit te doen spelen. Je kan er binnen bepaalde limieten immers als verzekeringnemer perfect voor kiezen om het eigen risico te laten aanpassen. Op deze manier kan je meer betalen wanneer er zich een bepaald schadegeval voordoet, maar is het tegelijkertijd ook mogelijk om de periodieke premie voor je brommerverzekering te drukken. Uiteindelijk is dit voor veel mensen één van de efficiëntste mogelijkheden om te besparen op de kosten die gepaard gaan met het afsluiten van een brommerverzekering.

Gerelateerde berichten

Over ons

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden